Σχετικά με την συλλογή
Η συλλογή αποτελείται από τις Επετηρίδες του Α.Π.Θ. (Γενική Επετηρίδα) ξεκινώντας από την πρώτη 1926-1927 και 1928-1929. Υπάρχει δυνατότητα έρευνας στο κείμενο (pdf).

Επετηρίδες ΑΠΘ

Πρόσφατες προσθήκες:
2018-10-24
11:55

Επετηρίδα: 1988-1989 πρύτανης Α. Χ. Τρακατέλλης: αντιπρυτάνεις Κ. Α. Δεμίρης και Α. Ι. Μάντης / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τρακατέλλης, Αντώνης [ARC-2018-52575]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-10-22
12:22

Επετηρίδα: 1987-1988 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος: αντιπρυτάνεις: Σ. Λ. Λεοντίδης και Γ. X. Χουρμουζιάδης / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [ARC-2018-52574]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-10-18
10:28

Επετηρίδα: 1986-1987 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος: αντιπρυτάνεις: Σ. Λ. Λεοντίδης και Γ. X. Χουρμουζιάδης / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [ARC-2018-52573]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:29

Επετηρίδα: 1984-1985 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος: αντιπρυτάνεις: Ε.Γ. Κουνιάς και Σ.Λ. Λεοντίδης / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [1928-] [ARC-2018-52502]
Πλήρες κείμενο: 1984-1985a.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 1984-1985b.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:25

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1983-1984 πρύτανης Δ.Α. Φατούρος, τχ. 1 / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φατούρος, Δημήτρης Α. [1928-] [ARC-2018-52501]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:13

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1982-1983 πρυτανεία του μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονος - Ευάγγελου Ροδόπουλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ροδόπουλος, Παντελεήμων (Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου) [ARC-2018-52500]
Πλήρες κείμενο: 1982-1983a.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ! / 1982-1983b.FR12:Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
12:03

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1981-1982 πρυτανεία Ιωάννου Χ. Χατζιώτη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χατζιώτης, Ιωάννης Χ. [ARC-2018-52499]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:47

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1980-1981 πρυτανεία Γεωργίου Χαρ. Στεργιάδη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. [ARC-2018-52498]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:41

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1979-1980 πρυτανεία Βασιλείου Α. Πετρόπουλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πετρόπουλος, Βασίλειος Αν. [ARC-2018-52497]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-09-10
11:30

Επετηρίδα του πανεπιστημιακού έτους: 1978-1979 πρυτανεία Νικολάου Χ. Κονομή / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κονομής, Νικόλαος Χρ. [ARC-2018-52496]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές