Επετηρίδες ΑΠΘ

Πρόσφατες προσθήκες:
2018-06-12
15:49

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1969-1970 πρυτανεία Γεωργίου Κ. Αναστασοπούλου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αναστασόπουλος, Γεώργιος Κ. [ARC-2018-52052]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:44

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1968-1969 πρυτανεία Στυλιανού Γ. Καψωμένου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καψωμένος, Στυλιανός Γ. [ARC-2018-52051]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:38

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1967-1968 πρυτανεία Κωνσταντίνου Α. Γκανιάτσα / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γκανιάτσας, Κωνσταντίνος (1903-) [ARC-2018-52050]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:34

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1966-1967 πρυτανεία Παναγιώτου Κ. Χρήστου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χρήστου, Παναγιώτης Κ. (1917-1995) [ARC-2018-52049]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:27

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1965-1966 πρυτανεία Δημητρίου Ι. Δελιβάνη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. (1909-1997) [ARC-2018-52048]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:20

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1964-1965 πρυτανεία Νικολάου Χ. Ασπιώτη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ασπιώτης, Νικόλαος (1912-) [ARC-2018-52047]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:12

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1963-1964 πρυτανεία Νικολάου Ι. Καβαζαράκη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καβαζαράκης, Νικόλαος Ι. [ARC-2018-52046]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:06

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1962-1963 πρυτανεία Νικολάου Π. Ανδριώτου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανδριώτης, Νικόλαος Π. (1906-1976) [ARC-2018-52045]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-12
15:01

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1961-1962 πρυτανεία Ιωάννου Ν. Κωροναίου / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κορωναίος, Ιωάννης Ν. [ARC-2018-52044]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2018-06-05
14:47

Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους: 1960-1961 πρυτανεία Γεωργίου Α. Βάρβογλη / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βάρβογλης, Γεώργιος Α [ARC-2018-52031]
Πλήρες κείμενο: Κατέβασμα πλήρες κειμένουPDF File με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές