Postgraduate Theses

Derniers ajouts:
2015-03-03
15:31
Υπερέκφραση της πρωτεϊνικής κινάσης SRPK1a σε κύτταρα πολύμορφου γλοιοβλαστώματος (2014) / Στόγιος, Γρηγόριος Γεωργίου [GRI-2015-14105]
Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα αποτελεί μια μορφή νεοπλασίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι μια ιδιαίτερα ετερογενής μορφή καρκίνου. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
15:26
Αποτίμηση χρονοδιαγραμμάτων έργων και ανάλυσης κινδύνων με τα λογισμικά Primavera P6 Professional Project Management και Primavera Risk Analysis (2014) / Μπαρέκα, Ελλη Αθανασίου [GRI-2015-14104]
Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο τη μελέτη εφαρμογής χρονικού προγραμματισμού σε τεχνικά έργα και την εφαρμογή σεναρίων ανάλυσης κινδύνων, με τη βοήθεια των λογισμικών Primavera P6 Professional Project Management και Primavera Risk Analysis (Pertmaster). [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
15:21
Βιοποικιλότητα στα αγρο-οικοσυστήματα: Σύνθεση της Αυτοφυούς χλωρίδας και αλλαγές στο χρόνο (2014) / Κουτούβελα, Ευγενία Παναγιώτη [GRI-2015-14103]
Ανάμεσα στις διάφορες καλλιέργειες, αυτή του ρυζιού παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς είναι το μοναδικό υδρόβιο καλλιεργούμενο είδος. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
15:15
Υψόμετρα GNSS με τις τεχνικές της ολοκληρωμένης γεωδαισίας (2014) / Μουστάκας, Παναγιώτης Δημητρίου [GRI-2015-14102]
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επισκόπηση, αλλά και εφαρμογή, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ορθομετρικών υψομέτρων στην τοπογραφική πρακτική. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
15:09
Αποτίμηση των Μεθοδολογιών CCPM (Critical Chain Project Management) και ECM (Event Chain Methodology) στη Διαχείριση Χρονοδιαγραμμάτων Έργων (2014) / Τσιλίκας, Στυλιανός Γεωργίου [GRI-2015-14101]
Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου, με την υπέρβαση της προγραμματισμένης χρονικής του διάρκειας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της διαχείρισης κατασκευαστικών έργων [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
15:04
Η Επικοινωνία Ελλήνων Φοιτητών εντός και εκτός Διαδικτύου: Συναισθηματική Αλληλεπίδραση και Αυτοαποκάλυψη (2015) / Μπάραλη, Νικολέτα Απόστολου [GRI-2015-14100]
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε πώς επικοινωνούν οι φοιτητές μεταξύ τους, εντός και εκτός του Διαδικτύου [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
14:58
Εξερευνώντας το ελληνόφωνο μεταφρασεολογικό τοπίο με οδηγό τον χάρτη του Holmes: μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων (2014) / Φιλιππίδου, Αικατερίνη Εμμανουήλ [GRI-2015-14099]
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ιχνηλάτηση της ελληνόφωνης μεταφρασεολογικής σκέψης, τόσο μέσα από της υπάρχουσες μελέτες αναφορικά με την ιστορία της θεωρίας της μετάφρασης όσο και μέσα από τη συλλογή και τη καταγραφή της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης μεταφρασεολογικής έρευνας στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα έως σήμερα από μεταφρασεολόγους που δραστηριοποιούνται στον ελληνόφωνο χώρο [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
14:53
Η θεία λειτουργία κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ιστορία-θεολογία-μετοχή (2015) / Δελαπόρτας, Χρήστος Ηλία [GRI-2015-14098]
Οι φιλοκαλικοί Πατέρες και κατ’ επέκταση ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εκφράζουν τον σεβασμό προς την εκκλησιαστική παράδοση και το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, αλλά πολύ περισσότερο την άκρα ευλάβειά τους στα λειτουργικά θέσμια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
14:46
Από το Δουβλίνο ΙΙ στο Δουβλίνο ΙΙΙ: ο τριπλός ρόλος του κράτους μέσα σε ένα άδικο σύστημα (2014) / Σαμολαδά, Ελένη Θεόδωρου [GRI-2015-14097]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του τριπλού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το σύγχρονο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του συστήματος που καθιέρωσε ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-03-03
14:42
Ιδιωτισμοί: η δομή «χ’ κ(α)ι χ’» (2015) / Τηλικίδου, Ελπίδα Ιωάννη [GRI-2015-14096]
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η κατανόηση των ιδιωτισμών κυρίως εκείνων με τη δομή/μορφή χ’ κ(α)ι χ’. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée