Postgraduate Theses

Derniers ajouts:
2014-07-24
14:14
Στατιστική ανάλυση βροχοπτώσεων της περιοχής Δοϊράνης (2013) / Μαργαριτίδης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου [GRI-2014-12673]
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι κυρίως η μελέτη της τάσης της βροχόπτωσης στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
12:44
Εννοιολογικός σχετικισμός: Η μήτρα του σχετικισμού και η εξελικτική προσέγγιση. (2014) / Αποστόλου, Κωνσταντίνος Θωμά [GRI-2014-12672]
Σκοπός της διατριβής ήταν η εξέταση του προβλήματος του σχετικισμού υπό το πρίσμα της άποψης πως η έννοια αποτελεί την μήτρα του σχετικισμού και πως ο εννοιολογικός σχετικισμός είναι ο πρώτος σε σειρά σχετικισμός. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
12:40
Μοριακή ανάλυση του ρεπερτορίου του Τ κυτταρικού υποδοχέα σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα (2013) / Σταλίκα, Ευαγγελία Αθανασίου [GRI-2014-12671]
Δεδομένα από σειρά μελετών σε νοσήματα που σχετίζονται με σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας όπως είναι η Απλαστική Αναιμία, T-LGL λευχαιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, συγκλίνουν στην παρουσία αυτοάνοσων διαδικασιών, που έχουν ως αποτέλεσμα κλωνικές εκπτύξεις Τ λεμφοκυττάρων που πιθανά στρέφονται έναντι διαφόρων προβαθμίδων της μυελικής σειράς [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
11:28
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business plan) Υλοποίησης Εταιρίας Προκατασκευασμένων Κατοικιών (2013) / Μπουσνάκη, Ελένη Ιωάννη [GRI-2014-12670]
Ο κατασκευαστικός τομέας θεωρείται πολύ σημαντικός καθώς έχει μεγάλο οικονομικό, περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινωνία σήμερα [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
10:46
Επίδραση του κενού άμελξης και της χορηγούμενης βιταμίνης Ε και Se στην ποσότητα και ποιότητα του γάλακτος και στην υγιεινή των προβάτων (2013) / Μαμάτσιος, Κωνσταντίνος Γεωργίου [GRI-2014-12669]
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης 2 επιπέδων κενού άμελξης στα ποσοτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος και στην υγιεινή του μαστού των προβάτων, όταν στα ζώα χορηγούνταν επιπρόσθετη ποσότητα βιταμίνης Ε και Se. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
10:42
Αξιολόγηση της λειτουργικότητας εργαλείων επικοινωνίας Ιστού 2.0 σε σχέση με τις ανάγκες διαλόγου σε συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης (2013) / Καρακολίδου, Ελένη Παναγιώτη [GRI-2014-12668]
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την λειτουργικότητα των web2.0 εργαλείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και στην χρήση των κατηγοριών του διαλόγου. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
10:38
Εξελίξεις και νέες προοπτικές Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) (2013) / Μουσάλλαμ, Γαττάς-Κωνσταντίνος [GRI-2014-12667]
Η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) εμφανίζεται ως απόρροια του προβληματισμού των σύγχρονων κοινωνιών σχετικά με την επάρκεια των διαθέσιμων ορυκτών ενεργειακών πόρων αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύουν τη χρήση τους. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-24
09:18
Πειραματική και θεωρητική μελέτη υλικών και νανοδομών με τη χρήση νανοεντυπωτή (2013) / Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Δημητρίου [GRI-2014-12666]
Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει πειραματικά και θεωρητικά υλικά και δομές, με την χρήση του nanoindenter τα οποία είναι σημαντικά σε διάφορους καίριους τομείς της καθημερινότητας μας όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία, η ιατρική και άλλοι, να προωθήσει την έρευνα παρέχοντας νέες γνώσεις σε θέματα που είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν, ακόμα και να δώσει ιδέες για την παραγωγή νέων εμπορικών προϊόντων.Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας σε πρώτη φάση πραγματοποιήσαμε δυο θεωρητικές προσεγγίσεις ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το Indentation Size Effect που παρατηρείται κατά την διάρκεια της νανοσκληρομέτρησης με την χρήση, πρώτον κωνικών και δεύτερον σφαιρικών εντυπωτών, με την βοήθεια της βαθμοπλαστικής θεωρίας του Αϋφαντή. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-23
15:09
Έλεγχος παραγόντων επίδρασης στη νοητική ευελιξία: τάση για κατάθλιψη, έδρα έλεγχου, θρησκευτικότητα (2013) / Κεχαγιάς, Πέτρος Δημητρίου [GRI-2014-12665]
Η δεξιότητα της νοητικής ευελιξίας έχει αναγνωρισθεί ως μέρος των εκτελεστικών λειτουργιών, δηλαδή των ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων που εποπτεύουν και ρυθμίζουν επιμέρους γνωστικά συστήματα. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-07-23
10:05
Πράσινες αλυσίδες logistics. Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή, καλές πρακτικές. (2013) / Μαυρομάτης, Νικόλαος Αγγελου [GRI-2014-12664]
Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία κανένα κράτος δεν είναι αυτάρκες. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée