Postgraduate Theses

Últimas adquisiciones:
2014-08-29
14:33
Εισαγγελική έφεση κατά αθωωτικής απόφασης (2014) / Αποστόλου, Δημήτριος Νικολάου [GRI-2014-12797]
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» έχει αντικείμενο έρευνας την προβλεφθείσα δια του άρθρου 486 ΚΠΔ δυνατότητα του εισαγγελέα για άσκηση έφεσης κατά μιας πρωτοβάθμιας αθωωτικής απόφασης μέσα από πέντε κύριες θεματικές ενότητες. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:29
Ημιμαρκοβιανές αλυσίδες απόφασης και διαδικασίες του συστήματος υγείας (2014) / Νικολαΐδου, Ελένη Λεωνίδα [GRI-2014-12796]
Σκοπός της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους σε ένα πρόβλημα απόφασης μιας Hμιμαρκοβιανής διαδικασίας σε διακριτό χρόνο [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:24
Δημιουργία Δικτύου Γνώσης Αθλητικών Δεδομένων (2014) / Φιλιππίδης, Παναγιώτης-Μάριος Αναστασίου [GRI-2014-12794]
Στην παρούσα εργασία δημιουργούνται και δημοσιεύονται ανοιχτά συνδεδεμένα δεδομένα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και δημιουργείται ένα δίκτυο γνώσης που αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να παρουσιάσει την πληροφορία που αυτά περιέχουν. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:20
Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι σύγκρισης μεταξύ αλγορίθμων εύρεσης κοινοτήτων σε δίκτυα (2014) / Μητράκος, Δημήτριος Γεωργίου [GRI-2014-12793]
Η εύρεση κοινοτήτων είναι ένα ενεργό πεδίο στην ανάλυση δικτύων και έγγυται στην αναγνώριση ομάδων από κόμβους οι οποίοι είναι ποιό πυκνά διασυνδεδεμένοι σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:16
Απομάκρυνση ουρανίου U(VI) από υδατικά διαλύματα με νανοσωματίδια Fe0 και θορίου Th(IV) με νανοσωματίδια ZnO και διατομίτη τροποποιημένο με ZnO. (2014) / Μπαμπαϊτη, Αναστασία Γεωργίου [GRI-2014-12792]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της απομάκρυνσης ουρανίου και θορίου από υδατικά διαλύματα με τη χρήση φυσικών και συνθετικών προσροφητικών υλικών [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:06
Οι Λόγοι Άρσης του Αδίκου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (2014) / Κρούπη, Αλεξάνδρα Ηλία [GRI-2014-12791]
Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει ορισμένους από τους λόγους μη τιμώρησης του δράστη μίας τυποποιούμενης στο ΚΔΠΔ πράξης και συγκεκριμένα επικεντρώνεται σε εκείνους τους λόγους οι οποίοι αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης αυτής [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
12:02
Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (2014) / Μαστοριδου, Αναστασία Νικολάου [GRI-2014-12790]
Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης συνιστά σε παγκόσμιο επίπεδο μία μορφή χρηματοδότησης των επαγγελματικών επενδύσεων. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
11:59
Παραλλακτικότητα ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου ως προς τα μορφολογικά, φυσιολογικά και χημικά χαρακτηριστικά (2014) / Σκέντρου, Ελένη Αγγελου [GRI-2014-12789]
Σκοπός της εργασίας ήταν ο έλεγχος, στον αγρό, των 14 γενοτύπων, μαζί με δύο ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες Μπασμά, με σκοπό να τεκμηριωθεί η ύπαρξη διαφορών ως προς την απόδοση, τα αγροκομικά και τα χημικά χαρακτηριστικά τους [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
11:55
Διαφορές στην κατανομή του υποδόριου σωματικού λίπους μεταξύ της αριστερής και δεξιάς πλευράς του σώματος στον προσθιοπίσθιο άξονα σε ενήλικα υπέρβαρα άτομα : Διερεύνηση του ρόλου της πλευρίωσης (2014) / Καρελάνη, Αθηνά Αθανασίου [GRI-2014-12788]
Ευρήματα από μελέτες ασθενών που παρουσίασαν διατροφικές διαταραχές και αύξηση βάρους μετά από τραυματισμό/βλάβη στον προμετωπιαίο φλοιό του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, καταδεικνύουν τη συγκεκριμένη περιοχή να έχει σημαντικό ρόλο στη γνωστική διαδικασία πρόσληψης τροφής και κεντρικό σημείο στην αιτιολογία της ανθρώπινης παχυσαρκίας [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-08-29
11:50
Ανοσοποιητικά συστήματα ασφαλείας στο διαδίκτυο (2014) / Ιωαννίδου, Μαρία Αναστασίου [GRI-2014-12787]
Τα online κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σήμερα αναμφίβολα τη πλέον διαδεδομένη μορφή δικτύων στον παγκόσμιο ιστό και διαθέτοντας ήδη εκρηκτικό αριθμό χρηστών προσελκύουν διαρκώς περισσότερους [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo