PhD Theses

Derniers ajouts:
2014-11-20
14:19
Χωροκοινωνικοί αποκλεισμοί στη σύγχρονη πόλη : η περίπτωση των Gated Communities (2014) / Παντελίδου, Χαρίκλεια Ι. [GRI-2014-13412]
Η διδακτορική αυτή εργασία διερευνά την ταυτότητα των gated communities ως μίας σύγχρονης μορφής χωροκοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο παραγωγής και κατανάλωσής τους [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-20
12:08
Παρασκευή νανοσωματιδίων τύπου core-shell για τη στοχευμένη αποδέσμευση του αντικαρκινικού φαρμάκου paclitaxel με χρήση νέων βιοσυμβατών και θερμοευαίσθητων πολυμερικών φορέων (2014) / Καραβελίδης, Βασίλειος Δ. [GRI-2014-13405]
Ο στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη φαρμακευτικού σκευάσματος κατάλληλου για ενδοφλέβια χορήγηση που να επιτυγχάνει ‘στοχευμένη’ αποδέσμευση της αντικαρκινικής δραστικής paclitaxel κατά τη χημειοθεραπεία ασθενών με ταυτόχρονη εφαρμογή τοπικής υπερθερμίας στον καρκινικό όγκο [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-19
12:42
Η λειτουργία των πέντε αισθήσεων και η προοπτική της σωτηρίας κατά τον Άγιο Νεόφυτο (2014) / Μολέσκη, Λοϊζα Α. [GRI-2014-13362]
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθεί ο σωστός προσανατολισμός των πέντε αισθήσεων, ως βασικό μέσο της σωτηρίας του ανθρώπου και η θεραπευτική μέθοδος για την πνευματική κάθαρση τους, όπως τον αντιλήφθηκε και τον ανέπτυξε ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, μέσα στο θεόπνευστο έργο του, με ένα μοναδικό γλαφυρό και ανεπιτήδευτο τρόπο [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-19
11:21
Προσδιορισμός και βιολογική δράση ενεργών λιπαρών οξέων σε τρόφιμα (με έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα) καθώς και η σημασία και ο ρόλος τους στην υγεία του ανθρώπου (2014) / Σεραφειμίδου, Αμαλίας Κ. [GRI-2014-13361]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του Συζυγούς Λινελαϊκού Οξέος (Conjugated Linoleic Acid - CLA) αλλά και όλων των υπόλοιπων λιπαρών οξέων σε ελληνικά παραδοσιακά γιούρτια καθώς και στο δημοφιλές ελληνικό τυρί Φέτα κατά τα διάφορα στάδια της παρασκευής αυτού. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-18
13:57
Ο αδιαίρετος χαρακτήρας της Εκκλησίας και η ορατή ενότητα στα πλαίσια του ΠΣΕ: κριτική προσέγγιση στο κείμενο της Ενότητας της Γ΄ Συνέλευσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών στο Νέο Δελχί 1961 (2014) / Λότσιος, Ιωάννης Γ. [GRI-2014-13351]
Η εργασία μας αυτή είναι μια προσωπική εμβάθυνση στην οικουμενική ζωή στο ΠΣΕ και προσπάθησε να δείξει τον έντονο δυναμισμό της μεταπολεμικής οικουμενικής δραστηριότητας και να τον αντιπαραβάλλει έπειτα με κάποια αναφορά στα σημαντικά γεγονότα και τις σύγχρονες τάσεις, σχετικά με την έντονη αναζήτηση εκ μέρους του ΠΣΕ, της ορατής ενότητας, ζωτικού σημείου και ακραιφνώς σπουδαιότητας για το ίδιο [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-14
13:42
Η ευθανασία ως πρόβλημα του ποινικού δικαίου (2014) / Συγκούνης, Χρήστος Ι. [GRI-2014-13332]
Αντικείμενο της εν λόγω διατριβής είναι η εξέταση του προβλήματος της ευθανασίας από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, με ανάδειξη των επιμέρους παραμέτρων και των ζητημάτων αιχμής [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-13
08:12
Γενικές αρχές δικαίου περιβάλλοντος από νομική και δασοπολιτική σκοπιά (2014) / Βασιλείου, Χρυσούλα Ι. [GRI-2014-13288]
Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της γνώσης και των απόψεων των δικηγόρων και δασολόγων της χώρας σχετικά με τις Γενικές Αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-13
07:59
Το στοιχείο της βίας στο σύγχρονο αμερικάνικο κινηματογράφο (1992-2007) (2014) / Μπαμπατζιμόπουλος, Σωτήριος Χρ. [GRI-2014-13287]
O στόχος της παρούσας διατριβής είναι τριπλός: Πρώτον, θα εξεταστεί το στοιχείο της βίας στη σύγχρονη αμερικάνικη κινηματογραφική αφήγηση, καθώς και οι μηχανισμοί με τους οποίους εντάσσεται στην αφήγηση για τη δημιουργία αντίκτυπου στο θεατή. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-12
13:58
Βαρυτική ακτινοβολία από συστήματα αστέρων (2010) / Κωνσταντινίδης, Συμεών Θ. [GRI-2014-13286]
Μια σημαντική συνεισφορά της εργασίας είναι η εξ'αρχής δημιουργία ενός νέου κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοιώσεις N-σωμάτων [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2014-11-11
13:32
Μελέτη της χημικής συμπεριφοράς του Ni σε καλλιεργούμενα εδάφη (2014) / Νικολή, Θωμαή Γ. [GRI-2014-13282]
Αν και το Ni έχει αναγνωριστεί επισήμως ως απαραίτητο μικροθρεπτικό στοιχείο για όλα τα ανώτερα φυτά, η πλειονότητα της βιβλιογραφίας αναφέρεται στο ρόλο του ως ρυπαντή. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée