PhD Theses

Derniers ajouts:
2015-04-24
13:03
Ροή αέρα και εναιόθεση σωματιδίων σε εισπνευστήρα ξηράς σκόνης (2015) / Milenkovic, Jovana M. [GRI-2015-14388]
Οι εισπνευστήρες ξηράς σκόνης (Dry Powder Inhalers, DPIs), αποτελούν τον κύριο τρόπο χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών, όπως για παράδειγμα στη θεραπεία άσθματος, λόγω της ευκολίας χρήσης τους και του χαμηλού κόστους. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-21
13:36
Αλγόριθμοι ανίχνευσης έκτοπων παρατηρήσεων (Outliers) στην ανθεκτική στατιστική (Robust) εκτίμηση συνδιακύμανσης και παλινδρόμησης (2014) / Χατζηνάκος, Χρήστος Ν. [GRI-2015-14387]
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ανάπτυξη νέων ανθεκτικών εκτιμητών-αλγόριθμων [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-21
13:16
Διαμόρφωση τυπικών καμπυλών ηλεκτρικού φορτίου και εφαρμογή σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και απόκρισης της ζήτησης (2015) / Παναπακίδης, Ιωάννης Π. [GRI-2015-14386]
Λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας προκύπτει η ανάγκη για την αποδοτική διευθέτηση πολλών ζητημάτων, όπως η αύξηση της ζήτησης, η βέλτιστη διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού, η επίδραση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στο περιβάλλον και άλλα [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-16
13:09
Η τιμωρία στο σχολείο και η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση (2014) / Σίσκου, Γιολάντα Σ. [GRI-2015-14376]
Το σχολείο, ως παιδαγωγικός οργανισμός, είναι επιφορτισμένο με τις διαδικασίες της μάθησης, της αγωγής και της κοινωνικοποίησης. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-09
08:06
Identification of anelastic and viscoelastic dissipation mechanisms in AT-cut quartz resonators and thin polymer films with high frequency impedance spectroscopy and the Differential Evolution metahe (2015) / Κακαλής, Αθανάσιος Α. [GRI-2015-14367]
Η παρούσα διατριβή σχετίζεται με την μελέτη ανελαστικών και ιξωδοελαστικών φαινομένων σε αισθητήρες QCM οι οποίοι είτε δεν φέρουν επικάλυψη κάποιου συνεχούς μέσου, είτε είναι επικαλυμμένοι με ιξωδοελαστικά υμένια πεπερασμένου πάχους παρασκευασμένα από το πολυμερές πολυ(L-γαλακτικό οξύ) (PLLA), έναν ημι-κρυσταλλικό αλιφατικό πολυεστέρα [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-06
13:11
Η απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ ισότητας και αξιοπρέπειας (2014) / Κοφίνης, Στέργιος Γ. [GRI-2015-14366]
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της απαγόρευσης διακρίσεων και ειδικότερα η διερεύνηση της σχέσης της με την αρχή της ισότητας. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-06
07:54
Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων – Άρθρο 348 Α ΠΚ (2015) / Πολυζωϊδου, Βαϊανή Χ. [GRI-2015-14365]
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του αξιόποινου της πορνογραφίας ανηλίκων: μίας από τις πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας της σύγχρονης εποχής η οποία έχει ήδη λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και συνεχίζει να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-03
11:36
Τεχνικές εκπομπής και λήψης σε ασύρματα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα με χρήση δικτυωμάτων (2015) / Παππή, Κοραλία Ν. [GRI-2015-14363]
Στη διατριβή αυτή εξετάζεται η εφαρμογή των δικτυωμάτων στα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-02
13:11
Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού σταθερών περσίδων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη δημιουργία συνθηκών οπτικής και θερμικής άνεσης στα κτίρια γραφείων (2014) / Βαϊτση, Χρυσούλα Β. [GRI-2015-14360]
Αντικείμενο του διδακτορικού είναι η διερεύνηση των συνθηκών φωτισμού και της απαίτησης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε τυπικά κτίρια γραφείων με συστήματα σκίασης ενσωματωμένα σε όψεις τους. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée
2015-04-02
12:00
Θηβαϊκές επιρροές στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια (2014) / Αλεξανδράκη, Ειρήνη Ι. [GRI-2015-14359]
Σκοπός της διατριβής ήταν οι επιδράσεις της θηβαϊκής παράδοσης στα ομηρικά έπη από τη νεοαναλυτική σκοπιά [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Notice détaillée