Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνταινος

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
14:37

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 51 [PSIFIO-ESPA-5480-047]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_47
5480_47

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:37

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 50 [PSIFIO-ESPA-5480-046]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_46
5480_46

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 49 [PSIFIO-ESPA-5480-045]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_45
5480_45

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 48 [PSIFIO-ESPA-5480-044]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_44
5480_44

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 47 [PSIFIO-ESPA-5480-043]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_43
5480_43

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 46 [PSIFIO-ESPA-5480-042]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_42
5480_42

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 45 [PSIFIO-ESPA-5480-041]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_41
5480_41

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 44 [PSIFIO-ESPA-5480-040]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_40
5480_40

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 43 [PSIFIO-ESPA-5480-039]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_39
5480_39

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
14:36

Πάνταινος: εβδομαδιαίον παράρτημα του "Εκκλησιαστικού Φάρου", Τόμος ΙΒ', Αριθ. 42 [PSIFIO-ESPA-5480-038]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5480_38
5480_38

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές