Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα Ημέρα Τεργέστης

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 175 [PSIFIO-ESPA-5561-060]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_60
5561_60

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 174 [PSIFIO-ESPA-5561-059]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_59
5561_59

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 173 [PSIFIO-ESPA-5561-058]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_58
5561_58

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 172 [PSIFIO-ESPA-5561-057]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_57
5561_57

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 171 [PSIFIO-ESPA-5561-056]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_56
5561_56

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 170 [PSIFIO-ESPA-5561-055]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_55
5561_55

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 169 [PSIFIO-ESPA-5561-054]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_54
5561_54

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 168 [PSIFIO-ESPA-5561-053]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_53
5561_53

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:57

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 167 [PSIFIO-ESPA-5561-052]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_52
5561_52

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
13:56

Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αριθ. 166 [PSIFIO-ESPA-5561-051]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5561_51
5561_51

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές