Σχετικά με την συλλογή:
Τα τεκμήρια ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή, στον Τομέα Μεσαιωνικών & Νέων Ελληνικών Σπουδών. Ιδρύθηκε το 1973 ως παράρτημα του (τότε) Σπουδαστηρίου Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Το Αρχείο διαθέτει τεκμήρια σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών (Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, Στρατής Δούκας, Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός, Ν.Γ. Πεντζίκης, Μελισσάνθη, Μέλπω Αξιώτη Κ. Καβάφης, Κ. Παλαμάς, Ψυχάρης, Α. Πάλλης, Ζ. Παπαντωνίου κ.α.).
Χρηματοδότηση από:

Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Πρόσφατες προσθήκες:
2007-07-11
00:00
"... του αίματος και της στάχτης ..." / Μαργαρίτης, Αλκιβιάδης Ε. [ARC-2007-30566]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Επισκεπτήρια κάρτα προς Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο]: [εκφράζει τις ευχαριστίες της] / Ράλλη, Μαρία Π., [ARC-2006-25750]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Ευχές Ν.Γ. Πεντζίκη προς τον Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο] / Πεντζίκης, Νίκος-Γαβριήλ, [ARC-2006-25749]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Επιστολή], 1967 Μαΐου 20, Αθήνα [προς] Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο. / Χατζηευγενίου, Νίκος [ARC-2006-25748]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Ευχετήρια κάρτα προς Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο και Γεωργία Γιαννοπούλου]: [στέλνει ευχές για τον καινούριο χρόνο] / Σινόπουλος, Τάκης, [ARC-2006-25747]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Επιστολή], 1961 Μαρτ. 15, Mildura Australia [προς] Μελισσάνθη, Athens. / Καρέλλη, Ζωή, [ARC-2006-25746]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Τηλεγράφημα], 1968 Ιαν. 18, Αθήνα [προς] Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο, Αθήνα. [ARC-2006-25745]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Ευχετήρια κάρτα], Αθήναι [προς] Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο. [ARC-2006-25744]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Επιστολή], [Θεσσαλονίκη?] [προς] Μελισσάνθη, [Αθήνα?]. / Καρέλλη, Ζωή, [ARC-2006-25743]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
[Επιστολή], 1961 Φεβρ. 9, Mildura Australia [προς] Μελισσάνθη, Athens. / Καρέλλη, Ζωή, [ARC-2006-25742]
Με απόφαση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση διατίθενται όσα ψηφιοποιημένα τεκμήρια του Αρχείου έχουν ήδη τύχει επιστημονικής επιμέλειας ή φιλολογικής έκδοσης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές