Σχετικά με την συλλογή:
Η έντυπη συλλογή αποτελείται από 2.298 τόμους βιβλίων νομικού κυρίως ενδιαφέροντος, κάποιοι από τους οποίους είναι σπάνιες εκδόσεις. Λεπτομέρειες για την συλλογή υπάρχει στην σχετική σελίδα της βιβλιοθήκης. Μέρος της συλλογής αυτής μπορείτε να δείτε εδώ.
Συγχρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Tμήμα της παρούσας συλλογής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.1 "Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης"
Ενέργεια 2.1.3.ε "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"


Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους

Συλλογή Καλλιγά

Πρόσφατες προσθήκες:
2011-04-07
11:53

Σκέψεις περί της εν Ελλάδι βιομηχανίας / Σκαλτσούνης, Ιωάννης [1821-1905] [ARC-2011-48801]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2011-04-04
14:05

Πραγματεία περί του Φροβελιανού Συστήματος / Λασκαρίδου, Αικατερίνη Δ. [ARC-2011-48790]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Δημοτική παίδευσις και καθολική ψηφοφορία / Καζάζης, Νεοκλής [1849-1936] [ARC-2008-40804]
Fulltext: Download fulltextPDF File arc-2008-40804_001.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40804_002.pdf: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Μελέται του εν Ελλάδι ισχύοντος ρωμαϊκού δικαίου / Ευκλείδης, Ι. [ARC-2008-40800]
Fulltext: Download fulltextPDF File arc-2008-40800_001.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40800_002.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40800_003.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40800_004.pdf: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Rapport sur l' etat de la question electorale a Geneve et a l' etranger: presente a l' Association reformiste le 23 Decembre 1870 / Naville, Ernest [1816-1909] [ARC-2008-40798]
Fulltext: Download fulltextPDF File arc-2008-40798_001.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40798_002.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40798_003.pdf: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Μελέται περί των διαφόρων φυλακών συστημάτων / Βορρές, Δαμιανός [ARC-2008-40790]
Fulltext: Download fulltextPDF File arc-2008-40790_001.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40790_002.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40790_003.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40790_004.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40790_005.pdf: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Έκθεσις περί των κατά τον Πανάγιον Τάφον προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν [ARC-2008-40789]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

Περί ερμηνείας του νόμου 13 § 11 και νόμου 14: Πανδετκών [sic] (Locati Conduti) 19.2 / Μοσχοννήσιος, Ι. Α. [ARC-2008-40788]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-14
00:00

La question electorale en Europe et en Amerique: rapport presente a l' Association Reformiste de Geneve / Naville, Ernest [1816-1909] [ARC-2008-40786]
Fulltext: Download fulltextPDF File arc-2008-40786_001.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40786_002.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40786_003.pdf: Download fulltextPDF File arc-2008-40786_004.pdf: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2008-05-07
00:00

Συνάντηση σχολικών χορωδιών: από 1-3 Απριλίου : υπό την αιγίδα της Ειρήνης : το πρόγραμμα [ARC-2008-40568]
Fulltext: Download fulltextPDF File

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές