Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1814 - 1858)

Πρόσφατες προσθήκες:
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1850 074. [ARC-2005-7589]
Τίτλοι άρθρων : "Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων : Κερκύρα : 22 Οκτωβρίου 1850 : απόφασις της Γερουσίας=United States of the Ionian Islands : Corfu : 22nd May 1850 : resolution of the Senate=Stati Uniti delle Isole Ionie : Corfu : 22 Maggio 1850 : in Senato risoluzione", "Δηλοποίησις : γραμματεία της Γερουσίας : 31 Μαϊου 1850=Notification : Senate Office : Corfu : 31st May 1850=Notificazione : Segreteria del Senato : Corfu : 31 Maggio 1850", "Δηλοποίησις=Avviso", "Δηλοποίησις=Notificazione", "Atti giudiziari=[Δικαστικές πράξεις]", "Il tribunale civile=[Το πολιτικό δικαστήριο]", "Το Ειρηνοδικείον Αγίας Μαύρας", "Το αστυκόν δικαστήριον Αργοστολίου", "Το Πρωτοδικείον Κερκύρας", "Το πολιτικόν αρχείον", "Το πολιτικόν δικαστήριον", "Το εμπορικόν δικαστήριον", "Το πολιτικό αρχείον Αργοστολίου Κεφαληνίας", "Το πολιτικόν δικαστήριον Ληξουρίου", "Το πολιτικόν δικαστήριον Αργοστολίου", "Το εμπορικόν κριτήριον Κέρκυρας", "Διά προσταγής του πολιτικού δικαστηρίου", "Avviso=[Είδοποίηση]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 30 Maggio 1850=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 30 Μαϊου 1850]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 30 Maggio 1850=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 30 Μαϊου 1850]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 30 Maggio 1850=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 30 Μαϊου 1850]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 30 Maggio che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι 30 Μαϊου 1850 που συζητήθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 23 Maggio 1850 fino al giorno 30 detto 1850 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης στις 23 Μαϊου 1850, έως τις 30 Μαϊου με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 23 Maggio fino al giorno 30 detto 1850 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από 23 Μαϊου έως 30 Μαϊου 1850, με τις σχετικές αποφάσεις] [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1850 073.1. [ARC-2005-7588]
Τίτλοι άρθρων : "Κύριε Διευθυντά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως..."..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 182. [ARC-2005-7587]
Τίτλοι άρθρων : "Επιτομή των τελευταίων ειδήσεων=Sunto delle ultime notizie", "Αγγλία=Inghilterra", "Γαλλία=Francia", "Ιταλία=Italia", "Προκήριξις [sic]=Proclama", "Γερμανία=Germania", "Θέατρο του πολέμου : 31 Μαΐου=Teatro della guerra : 31 Maggio", "Εκθεσις=Rapporto", "Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων : εν τη Βουλή απόφασις=Stati Uniti delle Isole Ionie :in Senato risoluzione=United States of the Ionian Islands : resolution of the Senate", "Δηλοποίησις=Notification=Notificazione", "Atti giudiziari=[Δικαστικές πράξεις]", "Ενταλμα δημοπρασίας : το Εμποροδικείον", "Ενταλμα δημοπρασίας ακινήτων : το εμπορικόν δικαστήριον", "Ενταλμα δημοπρασίας : το πολιτικόν αρχείον=Notification d' incanto : il tribunale civile", "Το Εμποροδικείον Αργοστολίου", "Alla nobile corte civile=[Στο ευγενές πολιτικό δικαστήριο]", "Avviso=[Ειδοποίηση]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 19 Giugno 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 19 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 19 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 19 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 19 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 19 Ιουνίου 1848]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 19 Giugno 1848 che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι τις 19 Ιουνίου 1848 που συζητήθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista degli affari esauriti dall' intero Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 13 Giugno fino al giorno 19 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης από τις 13 έως τις 19 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 13 Giugno fino al giorno 19 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από τις 13 έως τις 19 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]"..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 209. [ARC-2005-7586]
Τίτλοι άρθρων : "Δηλοποίησις=Avviso il pubblico", "Εξωτερικαί ειδήσεις=Notizie estere", "Αγγλία=Inghilterra", "O Στρατός=L' Esercito", "Το νέον ηλεκτρικόν φως=La nuove luce elettrica", "Χειρουργική εργασία=Singolare operazione chirurgica", "Γαλλία=Francia", "Προεδρία=Presidanza", "Συμπόσιον=Banchetto", "Η επανάστασις του Φεβρουαρίου : υπό του Κωσσιδιέρ=Rivoluzione di Febbraio : memorie di Caussidiere", "Προδιαθετική επαναστατική συνέλευσις=Adunanza preparatoria rivoluzionari", "Η κυβέρνησις του Δημαρχείου=Il governo dell' Hotel-de-Ville", "Ο κύριος Λουί Βλαν=Il signor Lui Blanc", "Συμπόσιον παρά τω κυρίω Κρεμιέ=Un banchetto presso il signor Cremieux", "Ο κύριος Γαρνιέ Παζέ=Il signor Garnier Pages", "Ο κύριος Ροτσίλντ=Il signor Rothschild", "Κρυφοί πράκτορες=Agenti secreti", "Προειδοποίησις αμεληθείσα=Un ammonizione regletta", "Ιταλία=Italia", "Ρωσσία=Russia", "Γερμανία=Germania", "Αυστρία=Austria", "Ουγγαρία=Ungheria", "Εσωτερικά=Interno", "Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων : Κερκύρα : 20 Δεκεμβρίου 1848 : απόφασις της Βουλής=United States of the Ionian Islands : Corfu : 20 December : resolution of the Senate=Stati Uniti delle Isole Ionie : Corfu : 20 Dicembre 1848 : in Senato risoluzione", "Ειδοποίησις=Avviso", "Επιχώριον Εισπρακτορείον Κέρκυρας : δηλοποίησις=Esattorie Municipale di Corfu : notificazione", "Κεφαλληνία=Cefalonia", "Αγία Μαύρα=Santa Maura", "Τυπογραφική είδησις=Avviso tipografico", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 25 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 25 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 18 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης μέχρι την ημέρα 18 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 25 Dicembre 1848, che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι 25 Δεκεμβρίου 1848, που πρέπει να συζητηθούν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista speciale delle cause da discutersi nella pubblica udienza del giorno 11 Gennaio 1849, che avra principio alle ore 9 a. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1850 073. [ARC-2005-7585]
Τίτλοι άρθρων : "Παλάτιον : Κέρκυρα 10 Μαϊου 1850=Palazzo : Corfu 10 Maggio 1850", "Δηλοποίησις=Notification=Notificazione", "Δηλοποίησις : ο Eκλαμπρότατος Υπαρχος Κέρκυρας=Notificazione : il Prestantissimo Reggente di Corfu", "Atti giudiziari=Δικαστικές πράξεις", "Il tribunale civile=[Το πολιτικό δικαστήριο]", "Το εμπορικόν δικαστήριον Αργοστολίου", "Το πολιτικόν δικαστήριον Αργοστολίου", "Το πολιτικόν δικαστήριον Κεφαλληνία Λιξουρίου", "Το εμπορικόν δικαστήριον", "Το πολιτικόν Πρωτοδικείον", "Το Πρωτοδικείον", "Προς το πολιτικόν δικαστήριον Ζακύνθου", "Εις το ευγενές πολιτικόν δικαστήριον", "Κατά διαταγήν του Αστυκού Πρωτοδικείου Ζακύνθου", "Το Ειρηνοδικείον Αγίας Μαύρας", "Avviso=[Είδοποίηση]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 22 Maggio 1850=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 22 Μαϊου 1850]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 22 Maggio 1850=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 22 Μαϊου 1850]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 22 Maggio 1850=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 22 Μαϊου 1850]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 22 Maggio che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι 22 Μαϊου 1850 που συζητήθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 16 Maggio 1850 fino al giorno 22 detto 1850 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης στις 16 Μαϊου 1850, έως τις 22 Μαϊου με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 16 Maggio fino al giorno 22 detto 1850 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από 16 Μαϊου έως 22 Μαϊου 1850, με τις σχετικές αποφάσεις] [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 181. [ARC-2005-7584]
Τίτλοι άρθρων : "Επιτομή των τελευταίων ειδήσεων : επίσημος αγγελία διακοινωθείσα υπό του κυρίου Μιγκέτη, απεσταλμένου παρά του Πάπα εις το στρατόπεδον Καρόλου Αλβέρτου προς τον Καρδηνάλην Εξαρχον της Βολωνίας=Sunto delle ultime notizie : bollettino officiale comunicato dal Signor Minghetti, incaricato Pontificio presso il campo di Carlo Alberto al Cardinal Legato di Bologna", "Αγγλία=Inghilterra", "Ινδίαι=Indie", "Γαλλία=Francia", "Ιταλία=Italia", "Αυστρία=Austria", "Λόγος της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού της Αυτής Μεγαλειότητος της Προστάτιδος Βασιλίσσης του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Speech of His Excellency the Lord High Commissioner of Her Majesty the Protecting Sovereign of the United States of the Ionian Islands", "Πράξις της Γερουσίας=Act of Parliament=Atto del Parlamento", "Δηλοποίησις του Εκλαμπρότατου Υπάρχου Κέρκυρας=Notificazione del Prestantissimo Reggente di Corfu", "Δηλοποίησις=Avviso", "Εμπορικόν πινάκιον=Bollettino commerciale", "The seventh annual report=Settimo rapporto annuale=[Η έβδομη ετήσια αναφορά]", "Atti giudiziari=[Δικαστικές πράξεις]", "Ενταλμα δημοπρασίας : το Εμποροδικείον", "Ενταλμα δημοπρασίας ακινήτων : το πολιτικόν αρχείον", "Γνωστοποίησις δημοπρασίας : το πολιτικόν δικαστήριον", "Το Πρωτοδικείον", "Το πολιτικόν δικαστήριον Ζακύνθου", "Il pubblico ministero=[Η εισαγγελία]", "Alla nobile corte civile=[Στο ευγενές πολιτικό δικαστήριο]", "Necrologia=[Νεκρολογία]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 12 Giugno 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 12 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 12 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 12 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 12 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 12 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari esauriti dall' intero Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 6 Giugno fino al giorno 12 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 6 Giugno fino al giorno 12 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]"..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 208. [ARC-2005-7583]
Τίτλοι άρθρων : "Δηλοποίησις=Avviso il pubblico", "Εξωτερικαί ειδήσεις : επιτομή των τελευταίων ειδήσεων=Notizie estere : sunto delle ultime notizie", "Λονδίνον : 11 Δεκεμβρίου=Londra : 11 Dicembre", "Γαλλία=Francia", "Μασαλία=Marsiglia", "Τολόνη=Tolone", "Ρώμη : 8 Δεκεμβρίου=Roma : 8 Dicembre", "Νεάπολις : 2 Δεκεμβρίου=Napoli : 2 Dicembre", "Γαέτα=Gaeta", "Σαρδινία=Stati Sardi", "Τεργέστη : 16 Δεκεμβρίου=Trieste : 16 Dicembre", "Ολμύτζ : 10 Δεκεμβρίου=Olmutz : 10 Dicembre", "Προυσσία=Prussia", "Πόζεν=Posen", "Φρανκφούρτ=Francoforte", "Αγγλία=Inghilterra", "Το ηλεκτρικόν φως=La luce elettrica", "Γαλλία : η Προεδρία=Francia : la Presidenza", "Συνάθροισις των κοινωνικών Δημοκρατών=Congresso di socialisti Democratici", "Η Γαλλική εκστρατεία=La spedizione francese", "Νέος διοργανισμός του Γαλλικού στρατού=Riorgannizzazione dell' Esercito francese", "Ιταλία=Italia", "Οι Ρωμαίοι φονείς και οι υποκινούντες αυτούς=Gli assassini Romani ed i loro istigatori", "Η φυγή του Πάπα=Fuga del Papa", "Σαρδηνία : εργασίαι της Βουλής=Sardegna : procedimenti della Camera", "Ρωσσία=Russia", "Γερμανία=Germania", "Προυσσία=Prussia", "Αμερική=America", "Εσωτερικά=Interno", "Δηλοποίησις=Notification=Notificazione", "Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων : Κερκύρα : 13 Δεκεμβρίου 1848 : απόφασις της Βουλής=United States of the Ionian Islands : Corfu : 13 December : resolution of the Senate=Stati Uniti delle Isole Ionie : Corfu : 13 Dicembre 1848 : in Senato risoluzione", "Ειδοποίησις=Avviso", "Επιχώριον Εισπρακτορείον Κέρκυρας : δηλοποίησις=Esattorie Municipale di Corfu : notificazione", "Κέρκυρα=Corfu", "Ζάκυνθος=Zante", "Δικαστικά", "Το Πολιτικόν Δικαστήριον : δηλοποίησις δημοπρασίας ακινήτων", "Το Πολιτικόν Αρχείον", "Il pubblico ministero=[Η Εισαγγελία]", "Τυπογραφική είδησις=Avviso tipografico", "Νεκρολογία", "Elenco nominativo delle Persone munite del permesso di possedere Armi=[Ονομαστικός κατάλογος των ατόμων που έχουν άδεια οπλοφορίας]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 18 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 18 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 18 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης μέχρι την ημέρα 18 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 18 Decembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης μέχρι την ημέρα 18 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 18 Dicembre 1848, che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι 18 Δεκεμβρίου 1848, που πρέπει να συζητηθούν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 14 Dicembre fino al giorno 20 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από 14 εώς 20 Δεκεμβρίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 14 Dicembre fino al giorno 20 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της πρώτης συνεδρίασης από 14 εώς 20 Δεκεμβρίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dall' intero Supremo Consiglio di giustizia dal giorno 14 Dicembre fino al giorno 20 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης από 14 εώς 20 Δεκεμβρίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]"..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 206. [ARC-2005-7582]
Τίτλοι άρθρων : "Δηλοποίησις=Avviso il pubblico", "Εξωτερικαί ειδήσεις : επιτομή των τελευταίων ειδήσεων=Notizie estere : sunto delle ultime notizie", "Τεργέστη : 5 Δεκεμβρίου=Trieste : 5 Dicembre", "Γένοβα : 30 Νοεμβρίου=Genova : 30 Novembre", "Ρώμη : 25 Νοεμβρίου=Roma : 25 Novembre", "Βενετία=Venezia", "Λονδίνον : 28 Νοεμβρίου=Londra : 28 Novembre", "Παρίσιοι : 25 Νοεμβρίου=Parigi : 25 Novembre", "Αγγλία=Inghilterra", "Μετανάστασις ως μέτρον βοηθείας=Emigrazione qual misura di soccorso", "Γραμματόπηραι μεταξύ Αγγλίας, Βελγίου και Γερμανίας=Valigia era l' Inghilterra, il Belgio e la Germania", "Γαλλία=Francia", "Αι κατά τα διάφορα Συντάγματα τελεταί=Le feste costituzionali", "Ο Λόρδος Βρούχαμ περί των Αγγλικών πραγμάτων=Lord Brougham sulle faccende francesi", "Σαρδiνία=Sardegna", "Γερμανία=Germania", "Προυσσία=Prussia", "Αμερική=America", "Εσωτερικά : Κέρκυρα=Intorno : Corfu", "Δηλοποίησις=Notificazione", "Stato degli incassi, ed Esborsi del Santo Monte di Pieta in Corfu nel mese di Novembre 1848=[Κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Santo Monte di Pieta στην Κέρκυρα τον Νοέμβριο του 1848]", "Ειδοποίησις=Avviso", "Atti giudiziari=[Δικαστικές πράξεις]", "D' ordine del Tribunale Civile=[Με διαταγή του πολιτικού δικαστηρίου]", "Il Tribunale di Commercio : notificazione d' Incanto=[Το εμπορικό δικαστήριο : ένταλμα δημοπρασίας]", "Το Πολιτικόν Δικαστήριον : ένταλμα δημοπρασίας", "La Corte Civile=[Το πολιτικό δικαστήριο]", "Το Πολιτικόν Δικαστήριον Ιθάκης", "Il pubblico ministero=[Η Εισαγγελία]", "Avviso=[Ειδοποίηση]", "Elenco nominativo delle Persone munite del permesso di possedere Armi=[Ονομαστικός κατάλογος των ατόμων που έχουν άδεια οπλοφορίας]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 6 Decembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 6 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 6 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης μέχρι την ημέρα 6 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 6 Dicembre 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης μέχρι την ημέρα 6 Δεκεμβρίου 1848]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 6 Dicembre 1848, che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι 6 Δεκεμβρίου 1848, που πρέπει να συζητηθούν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista speciale delle cause da discutersi nella pubblica udienza del giorno 21 Dicembre 1848, che avra principio alle ore 9 a. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 180. [ARC-2005-7581]
Τίτλοι άρθρων : "Επιτομή των τελευταίων ειδήσεων=Sunto delle ultime notizie", "Αγγλία=Inghilterra", "Ινδίαι=Indie", "Γαλλία=Francia", "Παπικόν κράτος=Stato Pontifico", "Ιταλία=Italia", "Διαμαρτύρησις της Νεαπολιτικής Βουλής=Protesta dei Parlamento Napoletano", "Discorso di Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maesta la Sovrana Protettrice degli Stati Uniti delle Isole Ionie=[Λόγος της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού της Αυτής Μεγαλειότητος της Προστάτιδος Βασιλίσσης του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων]", "Δηλοποίησις=Notification=Notificazione", "Stato degli incassi, ed esborsi del Santo Monte di Pieta in Corfu nel mese di Maggio 1848=[Κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Santo Monte di Pieta στην Κέρκυρα τον Μάιο του 1848]", "Δικαστικά : ένταλμα δημοπρασίας : το πολιτικόν αρχείον", "Il tribunale civile=[Το πολιτικό δικαστήριο]", "La corte di commercio=[Το εμπορικό δικαστήριο]", "Το Πρωτοδικείον", "Η εμπορική αυλή Αργοστολίου", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 5 Giugno 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 5 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 5 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 5 Ιουνίου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 5 Giugno 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 5 Ιουνίου 1848]", "Lista generale delle cause pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 5 Giugno 1848 che dovranno discutersi in pubblica udienza=[Γενικός κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης μέχρι τις 5 Ιουνίου 1848 που συζητήθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση]", "Lista degli affari esauriti dall' intero Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 30 Maggio fino al giorno 5 Giugno 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 30 Maggio fino al giorno 5 Giugno 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]"..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2006-07-27
00:00
Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων=Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Αρ. 1848 179. [ARC-2005-7580]
Τίτλοι άρθρων : "Επιτομή των τελευταίων ειδήσεων=Sunto delle ultime notizie", "Αγγλία=Inghilterra", "Γαλλία=Francia", "Παπικόν κράτος=Stato Pontifico", "Ρωσσία=Russia", "Αυστρία : δηλοποίησις=Austria : notificazione", "Ο νέος Μητροπολίτης Κερκύρας : Πανοσιώτατος Δόκτωρ Αθανάσιος Πολίτης=Il nuovo Metropolita di Corfu : reverendissimo Dottor Atanasio Politi", "Δηλοποίησις του Εκλαμπρότατου Υπάρχου Κέρκυρας=Notificazione del Prestantissimo Reggente di Corfu", "Δηλοποίησις=Avviso", "Importazione di generi entro gli Stati Uniti delle Isole Ionie per l' anno finanziale 1847=[Εισαγωγή αγαθών στο Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 1847]", "Esportazione di generi per fuori degli Stati Uniti delle Isole Ionie per l' anno finanziale 1847=[Εξαγωγή αγαθών από το Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 1847]", "Δικαστικά : το πολιτικόν αρχείον : ένταλμα δημοπρασίας ακινήτων=Notificazione d' incanto : il tribunale civile", "Το εμπορικόν δικαστήριον Αργοστολίου", "Il pubblico ministero=[Η εισαγγελία]", "Al nobil tribunale di commercio=[Στο ευγενές εμπορικό δικαστήριο]", "Necrologia=[Νεκρολογία]", "Lista degli affari sotto esame presso l' intero Supremo Consiglio di Giustizia fino al giorno 29 Maggio 1848=[Κατάλογος των συναλλαγών υπό εξέταση στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μέχρι την ημέρα 29 Μαΐου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione fino al giorno 29 Maggio 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης στις 29 Μαΐου 1848]", "Lista degli affari sotto esame presso il Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Seconda Sezione fino al giorno 29 Maggio 1848=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Δεύτερης Συνεδρίασης στις 29 Μαΐου 1848]", "Lista degli affari esauriti dall' intero Supremo Consiglio di Giustizia dal giorno 23 Maggio fino al giorno 30 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Κατάλογος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης από τις 23 έως τις 30 Μαΐου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]", "Lista degli affari esauriti dal Supremo Consiglio di Giustizia nella sua Prima Sezione dal giorno 23 Maggio fino al giorno 30 detto 1848 inclusivamente, colle relative deliberazioni=[Πίνακας των διεκπεραιωμένων υποθέσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης της Πρώτης Συνεδρίασης από τις 23 έως τις 30 Μαΐου 1848, με τις σχετικές αποφάσεις]"..
Fulltext: Download fulltextPDF;
Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές