Graduate Theses

Últimas adquisiciones:
2014-12-02
00:26
Τεχνικές ομοιότητας – ανομοιότητας σε προτασιακά μοντέλα και εφαρμογές σε δυαδικά προβλήματα αξιολόγησης (2014) / 'Αδάμ', 'Κυριάκος' [GRI-2014-13490]
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση διαφόρων οικογενειών Προτασιακών Συστημάτων (Π.Σ), αλγορίθμων κατηγοριοποίησης και η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της περιορισμένης ανάλυσης περιεχομένου το οποίο συναντάται σε περιπτώσεις όπου είτε υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτηριστικών για τα διαθέσιμα αντικείμενα είτε τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά δεν είναι αρκετά ενδεικτικά. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-02
00:17
ΜΕΛΕΤΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2014) / 'Ανδρονίδης', 'Αναστάσιος' [GRI-2014-13489]
Οι γράφοι (ή αλλιώς δίκτυα) είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την κατανόηση της δομής, αλληλεπίδρασης και εξέλιξης πολύπλοκων τεχνολογικών, βιολογικών και κοινωνικών συστημάτων. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
19:02
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για συλλογή δεδομένων σχετικών με τις προτεραιότητες των απαιτήσεων στην ανάπτυξη λογισμικού και την στατιστική τους ανάλυση (2014) / 'Χατζησταύρου, Κυριακή' [GRI-2014-13488]
Η ανάπτυξη ενός μεγάλου έργου λογισμικού είναι μία σύνθετη διαδικασία της οποίας κύριος στόχος είναι η αποδοχή του από τους χρήστες. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
18:53
Εντοπισμός και φιλτράρισμα διπλοτύπων στο Twitter (2014) / 'Μπακάλη, Γιουτζίν' [GRI-2014-13487]
Σε αυτήν την εργασία θα προσδιορίσουμε πως έχει η κατάσταση διπλών/διπλότυπων tweets στην ελληνική βιομηχανία ειδήσεων καθώς επίσης και ένα τρόπο να ξεχωρίσουμε τα διπλά tweets. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
18:45
Ανάπτυξη εφαρμογής του παιχνιδιού «Δηλωτή» (2014) / 'Βελημβασάκη, Αθηνά' [GRI-2014-13486]
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εστιάζεται στην δημιουργία του παιχνιδιού της δηλωτής. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
18:37
Βασικές Αρχές Κβαντικού Υπολογισμού (2014) / 'Παπουλίδης, Παναγιώτης' [GRI-2014-13485]
Το ισχύον υπολογιστικό μοντέλο βασίζεται στους νόμους της κλασικής φυσικής. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
02:09
Ψηφιακά παιχνίδια νοητικής εξάσκησης: Σχεδίαση και τεχνικές ανάπτυξης του παιχνιδιού “Go_Robo!” (2014) / 'Πιτσακίδης', 'Κωνσταντίνος' [GRI-2014-13483]
Η εργασία αυτή περιέχει επιγραμματικά επεξήγηση του τι είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι, την σημασία των ψηφιακών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία, περιγράφει βασικές τεχνικές προγραμματισμού στο περιβάλλον GameMaker Studio και εξηγεί πως προγραμματίστηκε το Go_Robo! This project contains an introduction to digital games, how they can be used for educational purposes, a short description of programming using GameMaker Studio and how Go_Robo!, is designed using GameMaker..
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
01:58
Αλγόριθμοι Βαθειάς Μάθησης για Διακριτική Αυτοκωδικοποίηση (2014) / 'Νούση', 'Παρασκευή' [GRI-2014-13482]
Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τους Autoencoders ως εργαλεία μείωσης διάστασης και επιθυμούμε να συνδυάσουμε το στόχο αυτό με παράλληλο διαχωρισμό των κλάσεων, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους διαχωρισμού κλάσεων, που προκαλούν μετατόπιση των δειγμάτων στο χώρο τέτοια ώστε οι κλάσεις να διαχωρίζονται καλύτερα [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
01:41
Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος προμηθειών φορέων του δημοσίου τομέα (2014) / 'Βογιατζή', 'Φωτεινή' [GRI-2014-13481]
οι δημόσιες προμήθειες αναλογούν σε σημαντικό ποσοστό του αεπ τόσο για την ελλάδα όσο και παγκοσμίως και εν μέσω οικονομικής κρίσης αναγνωρίζονται πλέον ως στρατηγικό εργαλείο των κυβερνήσεων για άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2014-12-01
01:27
Πολυμεσικές Εφαρμογές Στην Ραδιο-Τηλεόραση (2014) / 'Χρυσοχοΐδης', 'Ιωάννης' [GRI-2014-13480]
Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο παρατηρούμε την διείσδυση της τεχνολογίας σε «παραδοσιακά» μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του μέσου. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo