Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εβδομάς

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 27 [PSIFIO-ESPA-5090-027]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_27
5090_27

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 26 [PSIFIO-ESPA-5090-026]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_26
5090_26

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 25 [PSIFIO-ESPA-5090-025]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_25
5090_25

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 24 [PSIFIO-ESPA-5090-024]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_24
5090_24

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 23 [PSIFIO-ESPA-5090-023]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_23
5090_23

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 22 [PSIFIO-ESPA-5090-022]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_22
5090_22

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 21 [PSIFIO-ESPA-5090-021]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_21
5090_21

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 20 [PSIFIO-ESPA-5090-020]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_20
5090_20

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 19 [PSIFIO-ESPA-5090-019]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_19
5090_19

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:08

Εβδομάς: επιθεώρησις κοινωνική και φιλολογική, Έτος Θ', Αριθ. 18 [PSIFIO-ESPA-5090-018]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5090_18
5090_18

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές