Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφημερίς των φιλομαθών

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 24 [PSIFIO-ESPA-5218-048]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_48
5218_48

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 23 [PSIFIO-ESPA-5218-047]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_47
5218_47

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 22 [PSIFIO-ESPA-5218-046]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_46
5218_46

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 21 [PSIFIO-ESPA-5218-045]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_45
5218_45

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 20 [PSIFIO-ESPA-5218-044]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_44
5218_44

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 19 [PSIFIO-ESPA-5218-043]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_43
5218_43

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 18 [PSIFIO-ESPA-5218-042]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_42
5218_42

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 17 [PSIFIO-ESPA-5218-041]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_41
5218_41

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 16 [PSIFIO-ESPA-5218-040]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_40
5218_40

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
12:44

Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική, εκκλησιαστική και της δημοσ. εκπαιδεύσεως, Έτος ΚΗ' (Περίοδος Β'), αριθ. 15 [PSIFIO-ESPA-5218-039]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5218_39
5218_39

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές