Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 137 (Συνεδριάσεις 364 και 365) [PSIFIO-ESPA-5170-134]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_134
5170_134

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 136 (Συνεδρίασις 364) [PSIFIO-ESPA-5170-133]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_133
5170_133

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 135 (Συνεδρίασις 363) [PSIFIO-ESPA-5170-132]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_132
5170_132

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 134 (Συνεδριάσεις 362 και 363) [PSIFIO-ESPA-5170-131]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_131
5170_131

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 133 (Συνεδρίασις 362) [PSIFIO-ESPA-5170-130]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_130
5170_130

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 132 (Συνεδρίασις 361) [PSIFIO-ESPA-5170-129]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_129
5170_129

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 131 (Συνεδρίασις 361) [PSIFIO-ESPA-5170-128]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_128
5170_128

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 130 (Συνεδρίασις 360) [PSIFIO-ESPA-5170-127]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_127
5170_127

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 129 (Συνεδρίασις 360) [PSIFIO-ESPA-5170-126]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_126
5170_126

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
11:59

Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, Τόμος ς', Αριθ. 128 (Συνεδρίασις 360) [PSIFIO-ESPA-5170-125]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5170_125
5170_125

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές