Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάπλασις

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
10:38

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.24 [PSIFIO-ESPA-5584-021]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_21
5584_21

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.23 [PSIFIO-ESPA-5584-020]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_20
5584_20

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.22 [PSIFIO-ESPA-5584-019]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_19
5584_19

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.21 [PSIFIO-ESPA-5584-018]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_18
5584_18

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.20 [PSIFIO-ESPA-5584-017]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_17
5584_17

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.19 [PSIFIO-ESPA-5584-016]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_16
5584_16

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.18 [PSIFIO-ESPA-5584-015]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_15
5584_15

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.16-17 [PSIFIO-ESPA-5584-014]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_14
5584_14

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.14-15 [PSIFIO-ESPA-5584-013]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_13
5584_13

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:37

Ανάπλασις, Έτος Λς', Αρ.12-13 [PSIFIO-ESPA-5584-012]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5584_12
5584_12

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές