Συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
Η παρούσα συλλογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 - "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγών

Πρόσφατες προσθήκες:
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 514 [PSIFIO-ESPA-5009-052]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_52
5009_52

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 513 [PSIFIO-ESPA-5009-051]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_51
5009_51

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 512 [PSIFIO-ESPA-5009-050]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_50
5009_50

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 511 [PSIFIO-ESPA-5009-049]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_49
5009_49

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 510 [PSIFIO-ESPA-5009-048]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_48
5009_48

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 509 [PSIFIO-ESPA-5009-047]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_47
5009_47

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 508 [PSIFIO-ESPA-5009-046]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_46
5009_46

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 507 [PSIFIO-ESPA-5009-045]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_45
5009_45

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 506 [PSIFIO-ESPA-5009-044]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_44
5009_44

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2015-10-08
10:15

Αγών: όργανον ερεύνης των ηθικών και υλικών δυνάμεων του Ελληνικού Έθνους, Έτος Ι, Περίοδος Β, Αριθμ. 505 [PSIFIO-ESPA-5009-043]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!
5009_43
5009_43

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές