Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη

Περιορισμός με συλλογή:
Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ (49,882)
Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου (258) Συλλογή Ν. Πολίτη (1,037) Συλλογή Χατζημιχαήλ (739) Συλλογή Φλώρου (111) Συλλογή Μάντακα (6,018) Πρακτικά Συνεδριάσεων Πρυτανείας ΑΠΘ (984) Θεατρικά Προγράμματα (207) Θεατρικές Κριτικές (10,321) Χειρόγραφα (112) Συλλογή Φυλλαδίων (3,669) Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000) (4,999) Συλλογή Καλλιγά (428) Συλλογή Τριανταφυλλίδη (12,624) Συλλογή Αναγνωστικών (248) Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (4,179) Συλλογή Τρικόγλου (3,895) Λοιπές Συλλογές (52)
Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελληνικό Τύπο (1832-1932) (26,111)
Συλλογή Μακεδονία (156)
Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές (15,462)
Διδακτορικές Διατριβές (4,194) Μεταπτυχιακές Διατριβές (9,085) Πτυχιακές Εργασίες (2,179)
Άρθρα (36,517)
Άρθρα Εφημερίδων (36,517)
Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.) (2,306)
Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’ (753)